bildspel4

Startat 1993. Utför alla förekommande byggentreprenader i storlek upp till större villor för permanentboende. Från grund till färdigställande. Vi använder helst material som är sunda för både människa och miljö. Förutom branschvana sedan 1987 har vi även de tidigare gällande utbildningarna: Ansvarig arbetsledare, husbyggnad och betonggjutningar klass 2.


Specialister på byggnation i lösvirke. Se timspecat referensobjekt, under projektfliken.Nytt Tel nr:  070-999 45 09                 Instagram arehantverkareab